การทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนังซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม

การทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนังเป็นการทดสอบเพื่อตรวจดูว่าคุณแพ้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมหรือไม่

แม้กระทั่งผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมมาแล้วหลายครั้งโดยไม่เกิดการระคายเคืองก็อาจเกิดอาการระคายเคืองได้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ฯลฯ ต้องทำการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง 2 วัน (48 ชั่วโมง) ก่อนเปลี่ยนสีผมทุกครั้ง เมื่อทำการทดสอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีอื่นในการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง ในการประเมินอาการแพ้ จำเป็นต้องตรวจสอบปฏิกิริยาชนิดเกิดฉับพลันซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการทดสอบไม่นาน รวมทั้งปฏิกิริยาชนิดเกิดช้าซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการทดสอบเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ผลดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจดูผิวหนังส่วนที่ทดสอบทั้งหมดสองครั้งหลังจากผ่านไป 30 นาที และ 48 ชั่วโมง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในแผ่นพับและต้องทำการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง 48 ชั่วโมงก่อนเปลี่ยนสีผมทุกครั้ง

หากเกิดอาการระคายเคืองควรพบแพทย์ผิวหนังทันที หากปล่อยไว้นานโดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะยิ่งใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน การได้รับการรักษาทางการแพทย์โดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

วิธีการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง (สำหรับผลิตภัณ์เปลี่ยนสีผม ยกเว้นชนิดผง)

1. เตรียมส่วนผสมสำหรับการทดสอบ

1. เตรียมส่วนผสมสำหรับการทดสอบ

ใช้ก้านสำลีผสมสีกับเดเวล็อปเปอร์ที่จะใช้ในปริมาณเล็กน้อยตามสัดส่วนที่ระบุไว้บนจานรอง (ห้ามใช้จานรองที่ทำจากโลหะ) เพื่อเตรียมส่วนผสมสำหรับการทดสอบ

2. ทาส่วนผสมสำหรับการทดสอบ

2. ทาส่วนผสมสำหรับการทดสอบ

ใช้ก้านสำลีทาส่วนผสมที่แขนด้านในโดยให้มีขนาดประมาณ 1 ตารางนิ้ว ทิ้งไว้ให้ส่วนผสมที่ทดสอบแห้งเอง
หากส่วนผสมไม่แห้งหลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที ให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกเบาๆ

3. ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง

3. ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง

ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมงโดยไม่สัมผัส
* ต้องตรวจดูและปฏิบัติตามเวลาที่แนะนำไว้อย่างเคร่งครัด
● หากเป็นไปได้ควรงดอาบน้ำในวันที่ทำการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนัง หากไม่สามารถงดอาบน้ำได้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูหรือทำให้ผิวบริเวณที่ทำการทดสอบเปียก

ต้องสังเกตบริเวณที่ทำการทดสอบสองครั้งคือ 30 นาทีและ 48 ชั่วโมงหลังจากทาส่วนผสมสำหรับการทดสอบ
ในช่วงเวลาดังกล่าว หากเกิดผื่น รอยแดง อาการคัน แผลพุพอง การระคายเคือง หรือความผิดปกติอื่นๆ ของผิวหนัง ให้ใช้น้ำล้างบริเวณที่ทำการทดสอบทันที อย่าใช้มือถูบริเวณที่ทำการทดสอบ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม หากเกิดอาการต่างๆ ข้างต้นก่อนครบ 48 ชั่วโมงนับจากเริ่มต้นทดสอบ ให้เลิกทำการทดสอบและล้างบริเวณที่ทำการทดสอบทันที อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
* หากเกิดความผิดปกติที่ผิวหนังอันเนื่องมาจากการทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง ให้ไปพบแพทย์ผิวหนัง

4. ตรวจดูว่าไม่มีความผิดปกติที่ผิวหนัง

4. ตรวจดูว่าไม่มีความผิดปกติที่ผิวหนัง

หากไม่มีความผิดปกติที่ผิวหนังหลังจาก 48 ชั่วโมงนับจากเริ่มทดสอบ แสดงว่าคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมได้

  • * กรุณาอ่านแผ่นพับคำแนะนำการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้
  • * อย่าเปลี่ยนสีผมหากคุณเคยมีปฏิกิริยาใดๆ หลังจากเปลี่ยนสีผม
  • * ต้องทำการทดสอบอาการแพ้ที่ผิวหนังทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนสีผม